Tải xuống Apk Instar

Tải xuống bản sao Instander 2024

Tải xuống Instander UnClone 2024

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt ?

Bước đầu tiên: Bước đầu tiên của quy trình này là tải xuống Instander Apk từ trang web của chúng tôi hoặc từ một trang web đáng tin cậy từ Google vì nó không có sẵn trên Play Store.

Bước thứ hai : Sau đó, bước tiếp theo là cài đặt Instander Apk trên điện thoại di động của bạn nhưng bắt buộc phải cho phép các nguồn không xác định trong điện thoại di động của bạn đối với những ứng dụng được tải xuống từ Google. Vì vậy, hãy đi tới cài đặt điện thoại di động của bạn, sau đó mở bảo mật, sau đó nhấp vào quyền và sau đó bật các nguồn không xác định. Khi bạn đã hoàn thành công việc này, hãy mở trình quản lý tệp của điện thoại di động và đi tới thư mục đã tải xuống và nhấp vào tệp Apk Instander và cài đặt nó trên điện thoại di động của bạn.

Bước cuối cùng: Khi quá trình cài đặt Instander Apk hoàn tất, bạn có thể dễ dàng tạo tài khoản mới hoặc cũng có thể đăng nhập bằng tài khoản Instagram hiện có của mình.